Žádost o přijetí

  • Žádost o přijetí dítěte

Dokumenty pro přihlášené

  • Evidenční list dítěte
  • Osobní informace o dítěti
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zdravotní způsobilost

  • Posudek o zdravotní způsobilosti

Doklad o zapojení na trh práce

  • Potvrzení o základním pracovněprávním vztahu
  • Potvrzení o denní formě studia
  • Potvrzení o vedení v evidenci UP
  • Čestné prohlášení – OSVČ

Rádi byste k nám přihlásili své dítě? Napište nám!