Jesličky PIANKO jsme poprvé otevřeli 1. října 2015 jako první a soukromé zařízení pro děti do tří až čtyř let v Hranicích.

Celý dům ve Hřbitovní ulici jsme zrekonstruovali a připravili jsme prostory pro děti, které u nás tráví část dne, nebo se účastní celodenního programu. Není nutné docházet celý pracovní týden, rodiče si mohou zvolit jen určité dny, v nichž k nám dítě budou vodit. Denní kapacita je 15 dětí.

Jesličky mají zázemí v přízemí domu, půdní prostory jsme upravili jako hernu pro děti a do jejich zadní části situovali ložnici, kde mají děti klid pro odpočinek v postýlkách.

V roce 2018 – 2021 byly naše jesličky součástí projektu Operační program zaměstnanost a změnily se na Dětskou skupinu – Jesličky PIANKO. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Od ledna 2022 se oficiálně jmenujeme Jesličky PIANKO – dětská skupina a naše činnost je z větší části financována z MPSV. Mohou k nám chodit děti od jednoho do tří let věku.

Zápis na nový školní rok je možné provést kdykoli během roku, speciální termíny nevypisujeme. Rodiče nás mohou kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přes sociální sítě.

Péči o děti zajišťují chůvy, pečující osoby – tety Jana, Magda, Eva a strýc Vojta. Dále nám v jesličkách pomáhá teta Jitka (v kuchyni, při oblékání dětí…).